Đánh giá


Has a total of 5 reviews!

Sơ lược

Bộ truyện tranh Đánh Chết Cũng Không Làm Sư Tôn thuộc thể loại Đam mỹ, Boy love, Cổ Đại, Manhua với nội dung: Cái gì?! Xuyên thư thành sư tôn? Chức nghiệp nguy hiểm nhất? Không! Đánh chết ta cũng không làm sư tôn!

Xem thêm

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!