Đánh giá


Has a total of 16 reviews!

Sơ lược

Alpha kiêu ngạo và bạo lực, Lee Joo-hyuk, là người kế thừa của tập đoàn Shinwoo, nhưng đang trong một cuộc chiến khốc liệt với những người anh kế của mình, những người đang nhắm đến vị trí của mình. Kwon Yi-hyun, một vệ sĩ âm thầm cố vấn và bảo vệ Joo-hyuk. Lee Joo-hyuk, là một Alpha đặc biệt từ chối những Omega, đã đưa cho Kwon Yi-hyun, một Beta rất nhiều tiền và kiểm tra xem anh ta có thể được tin tưởng hay không. Kwon Yi-hyun cố gắng một cách mù quáng để giữ giao ước bất chấp tất cả những lời xúc phạm và đau đớn mà Lee Joo-hyuk dành cho. Liệu cậu ấy có giữ được lời giao ước khi mà những âm mưu liên tục lặp đi lặp lại?

Xem thêm

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!