Đánh giá


Sơ lược

Một cô gái mong muốn có bạn bè, sau khi tình cờ gặp quen biết phó hội trưởng của hội học sinh, sẽ có câu chuyện như thế nào đây?

Xem thêm

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!